skip to Main Content
+977 9852674025 [Secretary] [email protected] Mechinagar-6, Kakarvitta, Jhapa, Nepal
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-2
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-2
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-3
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-3
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-4
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-4
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-5
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-5
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-6
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-6
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-7
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-7
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-8
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-8
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-9
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-9
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-10
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-10
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-11
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-11
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-12
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-12
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-13
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-13
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-14
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-14
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-15
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-15
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-16
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-16
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-17
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-17
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-18
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-18
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-19
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-19
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-20
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-20
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-21
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-21
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-22
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-22
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-23
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-23
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-24
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-24
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-25
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-25
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-26
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-26
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-27
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-27
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-28
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-28
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-29
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-29
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-30
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-30
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-31
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-31
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-32
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-32
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-33
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-33
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-34
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-34
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-35
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-35
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-36
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-36
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-37
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-37
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-38
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-38
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-39
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-39
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-40
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-40
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-41
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-41
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-42
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-42
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-43
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-43
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-44
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-44
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-45
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-45
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-46
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-46
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-47
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-47
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-48
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-48
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-49
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-49
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-50
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-50
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-51
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-51
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-56
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-56
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-57
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-57
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-58
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-58
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-59
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-59
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-60
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-60
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-61
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-61
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-62
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-62
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-63
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-63
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-64
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-64
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-65
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-65
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-66
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-66
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-67
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-67
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-68
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-68
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-69
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-69
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-70
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-70
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-71
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-71
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-72
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-72
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-73
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-73
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-74
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-74
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-75
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-75
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-76
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-76
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-77
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-77
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-78
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-78
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-79
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-79
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-80
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-80
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-81
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-81
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-82
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-82
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-83
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-83
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-84
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-84
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-85
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-85
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-86
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-86
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-87
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-87
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-88
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-88
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-89
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-89
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-90
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-90
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-91
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-91
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-92
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-92
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-93
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-93
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-94
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-94
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-95
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-95
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-96
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-96
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-97
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-97
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-98
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-98
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-99
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-99
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-100
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-100
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-101
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-101
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-102
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-102
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-103
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-103
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-104
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-104
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-105
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-105
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-106
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-106
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-107
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-107
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-108
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-108
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-109
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-109
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-110
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-110
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-111
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-111
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-112
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-112
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-113
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-113
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-114
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-114
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-115
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-115
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-116
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-116
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-117
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-117
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-118
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-118
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-119
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-119
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-120
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-120
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-121
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-121
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-122
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-122
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-123
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-123
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-124
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-124
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-125
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-125
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-126
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-126
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-127
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-127
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-128
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-128
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-129
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-129
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-130
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-130
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-146
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-146
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-147
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-147
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-148
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-148
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-149
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-149
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-150
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-150
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-151
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-151
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-152
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-152
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-153
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-153
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-154
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-154
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-155
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-155
Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-2Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-3Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-4Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-5Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-6Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-7Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-8Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-9Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-10Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-11Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-12Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-13Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-14Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-15Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-16Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-17Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-18Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-19Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-20Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-21Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-22Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-23Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-24Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-25Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-26Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-27Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-28Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-29Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-30Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-31Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-32Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-33Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-34Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-35Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-36Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-37Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-38Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-39Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-40Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-41Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-42Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-43Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-44Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-45Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-46Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-47Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-48Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-49Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-50Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-51Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-56Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-57Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-58Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-59Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-60Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-61Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-62Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-63Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-64Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-65Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-66Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-67Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-68Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-69Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-70Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-71Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-72Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-73Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-74Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-75Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-76Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-77Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-78Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-79Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-80Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-81Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-82Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-83Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-84Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-85Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-86Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-87Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-88Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-89Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-90Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-91Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-92Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-93Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-94Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-95Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-96Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-97Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-98Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-99Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-100Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-101Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-102Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-103Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-104Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-105Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-106Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-107Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-108Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-109Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-110Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-111Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-112Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-113Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-114Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-115Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-116Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-117Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-118Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-119Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-120Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-121Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-122Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-123Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-124Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-125Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-126Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-127Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-128Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-129Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-130Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-146Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-147Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-148Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-149Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-150Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-151Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-152Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-153Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-154Rota-Picnic-2017-Rotary-Club-of-Kakarvitta-155

Rota Picnic – 2017

On 25th December 2017, Rotary Club of Kakarvitta organised Rota Picnic-2017 for all the members & their family at the premises of Basbari Samudayik Picnic Spot.

There we had a short official meeting where we decided the board of upcoming year 2018-19 and the President Elect Nominee for the Year 2020-21.

Here are the name list of newly elected body for the year 2018-19

S.N Full Name Portfolio
1 Ashok Kumar Shrestha President
2 Lalit Bahadur Tamang Immediate Past President
3 Mohan Niroula President Elect
4 Krishna Kanta Khaniya President Nominee
5 Sujan Pradhan Secretary | WebMaster
6 Kamal Thapa Treasurer
7 Dilip Subedi Club Administration | PP
8 Rohit Budhathoki Public Relation
9 Medani Prasad Kharel Membership
10 Dr. Aanandraj Khanal Service Project
11 Radeeka Gurung TRF Chair | PP
12 Jagat Gurung Youth Service
13 Bijaya Tamang Sgt-At-Arms
14 Gopal Tamang Club Mentor | PP
15 Raju Maharjan Club Trainer | PP
16 Rudra Mainalee Information Mgmt & IT

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top