skip to Main Content
+977 9852674025 [Secretary] [email protected] Mechinagar-6, Kakarvitta, Jhapa, Nepal
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-2
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-2
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-3
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-3
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-4
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-4
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-5
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-5
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-6
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-6
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-7
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-7
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-8
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-8
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-9
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-9
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-10
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-10
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-11
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-11
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-12
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-12
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-13
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-13
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-14
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-14
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-15
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-15
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-16
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-16
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-17
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-17
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-18
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-18
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-19
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-19
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-20
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-20
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-21
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-21
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-22
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-22
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-23
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-23
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-24
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-24
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-25
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-25
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-26
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-26
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-27
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-27
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-28
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-28
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-29
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-29
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-30
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-30
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-31
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-31
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-32
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-32
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-33
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-33
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-34
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-34
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-35
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-35
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-36
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-36
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-37
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-37
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-38
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-38
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-39
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-39
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-40
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-40
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-41
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-41
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-42
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-42
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-43
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-43
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-44
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-44
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-45
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-45
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-46
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-46
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-47
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-47
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-48
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-48
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-49
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-49
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-50
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-50
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-51
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-51
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-52
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-52
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-53
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-53
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-54
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-54
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-55
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-55
Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-2Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-3Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-4Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-5Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-6Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-7Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-8Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-9Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-10Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-11Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-12Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-13Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-14Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-15Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-16Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-17Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-18Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-19Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-20Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-21Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-22Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-23Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-24Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-25Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-26Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-27Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-28Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-29Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-30Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-31Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-32Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-33Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-34Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-35Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-36Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-37Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-38Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-39Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-40Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-41Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-42Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-43Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-44Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-45Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-46Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-47Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-48Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-49Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-50Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-51Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-52Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-53Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-54Guest-Speaker-Bishwa-Prakash-Sharma-Rotary-Club-of-Kakarvitta-55

Guest Speaker – Mr. Bishwa Prakash Sharma

[dt_small_photos number=”100″ padding=”10″ arrows=”rectangular_accent” autoslide=”5000″ loop=”true” category=”guest-speaker-mr-bishwa-prakash-sharma”]

On 13th January 2016, Rotary Club of Kakarvitta invited Dynamic Youth Leader Mr. Bishwa Prakash Sharma as the Guest Speaker in the Regular Weekly Meeting.

Guest Speaker Mr. Sharma that he privileged to be get an opportunity as a Guest Speaker. He spoke about his upcoming project “1st National Heath Fair” (Pratham Rastriya Swastha Mahotsav) that is going to start from 21st Jan 2016 till 27th Jan 2016 at Itabhatta, Jhapa, Nepal. There will be the Specialist of all the disease for the treatment targeting from a new born baby till the old aged patient. He said this is his dream to make this project a nationwide program where every citizen of the country could be benefited. He also request Rotary & Rotaract Club of Kakarvitta to volunteer the program & extend the program reach till the every corner.

On behalf of Rotary Club of Kakarvitta President Elect Rtn. Lalit Bahadur Tamang kept the welcome speech, Membership Chair Rtn. Mohan Niroula presented the guest’s introduction. Rtn. Bimal Acharya kept the Vote of Thanks where Secretary Rtn. Sujan Pradhan presented a slides to inform the guest about the Rotary International & about the club activities.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top