skip to Main Content
+977 9852674025 [Secretary] [email protected] Mechinagar-6, Kakarvitta, Jhapa, Nepal
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-0
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-0
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-0
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-3
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-3
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-4
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-4
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-6
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-6
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-8
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-8
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-10
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-10
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-13
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-13
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-14
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-14
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-15
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-15
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-16
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-16
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-18
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-18
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-20
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-20
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-21
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-21
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-22
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-22
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-23
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-23
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-27
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-27
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-29
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-29
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-30
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-30
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-31
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-31
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-33
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-33
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-34
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-34
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-36
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-36
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-37
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-37
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-38
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-38
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-40
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-40
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-41
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-41
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-42
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-42
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-45
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-45
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-46
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-46
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-48
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-48
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-50
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-50
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-52
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-52
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-53
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-53
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-54
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-54
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-56
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-56
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-58
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-58
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-59
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-59
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-60
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-60
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-61
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-61
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-63
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-63
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-68
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-68
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-69
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-69
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-71
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-71
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-72
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-72
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-73
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-73
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-76
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-76
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-77
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-77
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-79
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-79
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-80
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-80
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-82
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-82
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-83
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-83
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-85
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-85
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-86
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-86
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-87
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-87
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-88
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-88
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-89
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-89
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-90
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-90
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-91
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-91
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-92
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-92
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-93
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-93
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-95
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-95
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-96
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-96
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-98
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-98
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-100
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-100
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-101
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-101
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-102
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-102
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-103
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-103
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-104
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-104
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-105
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-105
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-106
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-106
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-107
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-107
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-108
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-108
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-109
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-109
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-110
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-110
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-111
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-111
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-112
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-112
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-113
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-113
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-114
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-114
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-117
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-117
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-118
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-118
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-119
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-119
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-121
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-121
8th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-08th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-18th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-38th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-48th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-68th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-88th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-108th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-138th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-148th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-158th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-168th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-188th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-208th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-218th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-228th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-238th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-278th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-298th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-308th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-318th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-338th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-348th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-368th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-378th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-388th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-408th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-418th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-428th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-458th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-468th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-488th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-508th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-528th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-538th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-548th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-568th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-588th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-598th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-608th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-618th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-638th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-688th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-698th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-718th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-728th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-738th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-768th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-778th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-798th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-808th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-828th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-838th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-858th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-868th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-878th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-888th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-898th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-908th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-918th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-928th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-938th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-958th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-968th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-988th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1008th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1018th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1028th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1038th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1048th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1058th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1068th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1078th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1088th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1098th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1108th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1118th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1128th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1138th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1148th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1178th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1188th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-1198th-Installation-Ceremony-Rotary-Club-of-Kakarvitta-121

8th Installation Ceremony

On 10th August 2017, Rotary & Rotaract Club of Kakarvitta jointly celebrated Installation Ceremony. Rotary celerated its 8th & Rotaract celebrated 2nd Installation Ceremony at the premises of Kakarvitta Water User & Sanitation Organization’s Hall.

Program was honored by the gracious presence of Mayor  Rtn. Bimal Acharya, Deputy Mayor Mrs. Mina Pokhrel Uperty of Mechinagar Municipality, Assistant Governor Rtn. Kumar Giri & Zonal Rotaracrt Representative Rtr. Sharad Joshi.

Both the Presidents Rtn. Lalit Bahadur Tamang & Rtr. Krishna Kafle were handed over Charter Certificate, Gavel & Gong by the Immediate past presidents Rtn. Radeeka Gurung & Rtr. Pema Tamang. In the same occasion, Rotaract Clu of Kakarvitta  inaugurated Rotaract Club’s T-shirt which was donated by Mechi Netralaya & also did twin-ship exchange with Rotaract Club of Siliguru Greater.

Both the Immediate past presidents Rtn. Radeeka Gurung & Rtr. Pema Tamang presented their activities report of their tenure where Presidents Rtn. Lalit Bahadur Tamang & Rtr. Krishna Kafle presented their vision for the coming year.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top